Boswandelingen: waarmee rekening houden?

Tot voor kort werd praktisch enkel rekening gehouden met de economische functie van het bos. Pas vanaf de jaren ’60 begon het concept “bos voor vrije tijd” zich te verspreiden. We moeten echter wachten tot 1971 voor de sociale rol van het bos op de voorgrond geplaatst wordt en er een plek van herbronning en ontspanning van gemaakt wordt.

Het onthaal van het publiek in het bos wordt georganiseerd in de openbare bossen sinds 1972. Voor de privé-bossen hangt dit af van het initiatief van de eigenaar. Behalve de bossen naast steden (10% van het totaal) waarvoor de sociale functie belangrijk is, werden 82 (in totaal 65 ha) onthaalzones ingericht voor het onthaal van de toeristen. Ook didactische paden en musea zagen het levenslicht.

Verkeer in het bos

De toegang tot het bos gebeurt vanuit het oogpunt van Duurzame Ontwikkeling met als doel de bescherming van dit ecosysteem. Het doel is om de wandelaars te laten genieten van deze bevoorrechte omgeving maar ten zeerste vermijden dat ze ze storen. Daarom wordt gevraagd om honden aan de leiband te houden.
De regels betreffende toegankelijkheid in het bos zijn geldig voor alle Waalse openbare en privé-bossen. Doorgaans is de toegang wat het wegennet betreft toegestaan als er duidelijke sporen zijn van regelmatig bezoek en als geen enkel verbodsteken (slagboom of bord) aanwezig is. Enkel de aanwezigheid op de paden is toegestaan.

Er zijn drie soorten wegen vastgelegd die bepalen welk categorie gebruikers er toegang toe hebben:

De paden (smalle openbare weg waar twee voetgangers niet naast elkaar kunnen lopen) zijn enkel toegankelijk voor voetgangers.
De wegen (bredere openbare weg, niet uitgerust voor voertuigen waar twee voetgangers gemakkelijk naast elkaar kunnen lopen) zijn toegankelijk voor voetgangers, fietsers, skiërs en ruiters.
De straten (openbare weg uitgerust voor het verkeer van voertuigen, plavei-, beton-, asfaltweg) zijn ook toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen.

Er zijn enkel uitzonderingen waarbij mag afgeweken worden van de wegen. Bepaalde oogsten bijvoorbeeld, maar zij vereisen een toelating van de eigenaars (Waalse Gewest, gemeente, provincie, privé-eigenaar, …).

Het bos kan op bepaalde momenten gesloten zijn voor het publiek als het een gevaar voor hen betekent (jacht, brand, werken, …). Deze sluitingen worden aangekondigd met behulp van rode affiches met daarop de reden van sluiting.

Bebakening

De eenvoudigste en meestal interessantste manier om te gaan wandelen is de verschillende bestaande bebakeningen te volgen. Ze leiden u naar de interessantste plaatsen waarbij u nuttige informatie krijgt. In 2007 worden nieuwe bebakeningen ingevoerd om het gemakkelijker te maken voor de wandelaar.

Er bestaan nog andere bebakende routes op een meer lokaal (gemeentelijk) of internationaal niveau waarbij de GR (De Grote Routepaden) de bekendste zijn.

Buiten de wegen, zijn andere onthaalstructuren opgebouwd zoals de halteplaatsen. Het gaat om bebakende zones voor het onthaal van voetgangers, voor het tijdelijk parkeren van voertuigen of voor de uitoefening van bepaalde recreatieve activiteiten.

Voorschriften voor de Wandelaar

1. Blijf op de wegen paden die openstaan voor verkeer. Zo stoort u het evenwicht tussen de platen en de dieren niet. Via bebakende routes kunt u onze bossen ontdekken.

2. Het verkeer voor gemotoriseerde voertuigen is enkel toegestaan op open wegen. De wandelaars genieten van de sereniteit in het bos. Vermijd roepen en alle geluiden die de dieren zouden kunnen storen.

3. Houd uw hond aan de leiband. Uw trouwe gezel kan de broedplaatsen storen of de dieren bang maken.

4. Beschadig de bomen niet. Pluk met mate en verwijder vooral geen beschermde soort.

5. Steek geen vuur aan: het brandgevaar is groter dan u denkt.

6. Kamperen in het bos is niet toegelaten. Er zijn kampeerterreinen in de omgeving.

7. Wees voorzichtig tijdens de jacht, respecteer de verbodsborden: ze staan er voor uw veiligheid.

8. Neem uw afval mee. Het bos blijft net en gezellig na uw bezoek.

9. De rivieren zitten ook boordevol leven. Verstoor ze niet.

Show Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *